SEPTUM DĚLOŽNÍ = NITRODĚLOŽNÍ PŘEPÁŽKA

Ženské pohlavní orgány – děloha, čípek děložní i pochva, vznikají v embryonálním období ze dvou základů, které postupně splývají a dělící přepážka mizí. Pokud v tomto období dojde ve vývoji k chybě pak se projeví jako velmi široké spektrum možných vrozených vad.

Od úplného rozdvojení – kompletní přepážka v pochvě, 2 čípky a dvě samostatné dělohy, každá s jedním ústím vejcovodu až po pouhé naznačení děložní přepážky ve fundu děložním – tzv. uterus arcuatus – tedy rozšířená děloha s mírným vtlačením fundu.

Bylo prokázáno, že přítomnost děložní vady způsobuje vyšší riziko samovolného potratu (i ve vyšším stádiu těhotenství), předčasného porodu, mimoděložního těhotenství a dalších komplikací.

Pro hysteroskopické operační řešení je vhodný pouze zlomek vrozených vad děložních – septum (přepážka) nebo subseptum (poloviční přepážka) děložní. Podmínkou je intaktní fundus děložní – tedy bez středové vklesliny - při její přítomnosti je děloha již nazývaná dvourohá a tento typ operace zcela vylučuje.

Dříve byly tyto vady řešeny pouze laparotomicky (z otevřeného břišního řezu) – poměrně rozsáhlou operací dělohy s nejistými výsledky. V dnešní době – při rozvoji endoskopických technik je již operace méně zatěžující. Na našem pracovišti vždy kombinujeme laparoskopickou část (tedy pohled do dutiny břišní, k ozřejmení zevního tvaru dělohy a jiných patologií) a hysteroskopickou část, při které přepážku odstraňujeme.

ZÁKLADNÍ POJMY  
LAPAROSKOPIE  
PÁNEVNÍ BOLEST  
NEPLODNOST
MIMODĚLOŽNÍ TĚHOTENSTVÍ  
GYNEKOLOGICKÝ ZÁNĚT  
ENDOMETRIÓZA  
CYSTY VAJEČNÍKŮ  
DĚLOŽNÍ MYOMY  
HYSTEREKTOMIE  
ONKOLOGIE  
HYSTEROSKOPIE  
DĚLOŽNÍ POLYPY  
SUBMUKÓZNÍ MYOMY  
SEPTUM DĚLOHY
ABLACE ENDOMETRIA  
O NÁS  
PORADNA