CYSTY VAJEČNÍKU

Cysty na vaječníku patří  rovněž mezi časté nálezy u žen ve fertilním věku, méně často se vyskytují  i u žen po reprodukčním období. Na vaječníku se můžeme setkat s nejrůznějšími typy cystických změn. Nejčastěji se jedná o cysty funkční, tedy vzniklé v rámci cyklických změn  probíhajících ve vaječníku během menstruačního cyklu. Tak se můžeme setkat s cystami folikulárními nebo cystami žlutého tělíska.

Dalšími častými nálezy jsou cysty z endometriózy (endometriomy), ze zárodečných tkání (dermoidy), vazivové tkáně (fibromy) atd. K odlišení od maligních změn  na vaječníku v diagnostice pomáhají nádorové markery a expertní ultrazvuk.

Klinicky se cysty mohou projevovat bolestí, nepravidelným krvácením; torze (otočení okolo stopky) či ruptura cysty může způsobit náhlou příhodu břišní, vyžadující rychlou operační intervenci.

Na našem pracovišti při řešení ovariálních cyst postupujeme vždy individuálně, snažíme se u konkrétní pacientky zvolit co nejoptimálnější výkon s ohledem na fertilní funkci (u mladých žen plánujících graviditu volíme, pokud to nález jen trochu dovoluje, vaječník šetřící výkon).

ZÁKLADNÍ POJMY  
LAPAROSKOPIE  
PÁNEVNÍ BOLEST  
NEPLODNOST
MIMODĚLOŽNÍ TĚHOTENSTVÍ  
GYNEKOLOGICKÝ ZÁNĚT  
ENDOMETRIÓZA  
CYSTY VAJEČNÍKŮ
DĚLOŽNÍ MYOMY  
HYSTEREKTOMIE  
ONKOLOGIE  
HYSTEROSKOPIE  
DĚLOŽNÍ POLYPY  
SUBMUKÓZNÍ MYOMY  
SEPTUM DĚLOHY  
ABLACE ENDOMETRIA  
O NÁS  
PORADNA